Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą PSP. WZC tworzą wszyscy członkowie posiadający prawo głosu - członkowie zwyczajni. WZC zwoływane jest przez Zarząd corocznie, wraz z początkiem roku. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwołać Nadzwyczajne WZC, na wniosek swój, Komisji Rewizyjnej bądź grupy 20% członków zwyczajnych.

Walne Zebranie Członków decyduje o zasadniczym kierunku działalności PSP oraz o wszystkich sprawach które reguluje Statut PSP oraz polskie prawo.

 

Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków do zawierania umów pracowniczych z członkami Zarządu jest pani Marcelina Krawiec.

 

adres do korespondencji:

Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników

ul. Franciszka Żwirki 23  41-940 Piekary Śląskie

e-mail: psp.przyrodapiekar@gmail.com

© 2017 Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.

Please publish modules in offcanvas position.