Monitoring Chomika europejskiego

Chomik europejski – jedna z pereł przyrody Piekar Śląskich, gatunek dziś już rzadki i zagrożony wyginięciem, w województwie śląskim występujący zaledwie w kilkunastu gminach. Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników podejmuje starania na rzecz lepszego poznania tego gatunku – jego liczebności i rozmieszczenia w Piekarach Śląskich, a także zmian liczebności populacji i czynników zagrażających chomikom. Ta wiedza przyczyni się do skuteczniejszej ochrony chomika europejskiego w przyszłości i pozwoli zapewnić trwanie tego niezwykle ciekawego gatunku w Piekarach Śląskich.
Pierwszym etapem badań jest inwentaryzacja całego obszaru gminy i  wybranych terenów przyległych w celu rozpoznania dokładnego rozmieszczenia chomika europejskiego. Pozwoli to na zidentyfikowanie miejsc, gdzie populacja chomika jest najliczniejsza, kluczowych dla przetrwania populacji, a także miejsc, które chomik może w przyszłości skolonizować lub gdzie potrzebne będą określone działania aby zachować trwałość istniejących stanowisk. Drugim etapem będzie monitoring wybranych powierzchni mający na celu obserwację trendów populacji i ewentualną reakcję na zachodzące w nich zmiany mogące zagrozić ich trwaniu.
Niezależnie od inwentaryzacji i monitoringu populacji rozpoczęliśmy monitoring pod kątem czynników mogących zagrażać chomikowi europejskiemu. Tego typu badaniem jest Monitoring śmiertelności chomika europejskiego na drogach.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami powadzonych przez nas badań. Żywimy nadzieję, że uzyskane dzięki pracy członków Stowarzyszenia dane przyczynią się do lepszego poznania i ochrony niezwykle ciekawego i cennego gatunku, jakim jest chomik europejski.
Chcesz pomóc w ochronie chomika europejskiego w Piekarach? Dołącz do Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników i badaj chomiki razem z nami!

adres do korespondencji:

Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników

ul. Franciszka Żwirki 23  41-940 Piekary Śląskie

e-mail: psp.przyrodapiekar@gmail.com

© 2017 Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.

Please publish modules in offcanvas position.